Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

jmg
22:44
6637 0229 390
Reposted fromsoftboi softboi viadirtyliar dirtyliar
jmg
22:32
Reposted byItIsNotMyhash

September 04 2019

jmg
22:33
3769 1f4d 390
peter lindbergh milla jovovich
Reposted bysatyrlanerudelubielenifcaOnly2youCrossroademonjagaanime

August 30 2019

jmg
01:08

August 10 2019

jmg
23:33
Reposted bycallas callas

August 06 2019

jmg
18:14

May 28 2019

jmg
23:32

May 23 2019

jmg
23:06

March 02 2019

jmg
15:34

October 18 2018

22:53
6237 7a3d 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou

June 03 2018

jmg
22:45
8913 58ab 390

April 05 2018

jmg
23:51

February 11 2018

jmg
00:08
4452 f787 390
jmg
00:05
4168 448e 390
Reposted frompastelowe pastelowe viaazazel azazel

February 06 2018

jmg
01:15

July 04 2017

jmg
22:22
To jest tylko parę chwil, kiedy ona bierze prysznic, kiedy znajdę się sama w lesie albo na plaży, kiedy wpadnę na stare zdjęcie w odmętach dysku. Nadal, zawsze i niezmiennie,. Coś do mnie wraca. Jakaś część mnie z tamtego czasu po prostu nigdy nie zniknęła, może jest dokładnie taka sama. Mój brat będzie miał dziecko, ciekawe czy coś się we mnie ruszy. Uciekam od pracy ale spełniam się w tańcu, w sumie za to też mi teraz płacą. Utknęłam na odludziu na tak długo, że teraz za nim tęsknię, za piękną rutyną pracy,  jedzenia i odpoczynku, za obcowaniem z otwartymi ludźmi przepełnionymi ambicją. Mam dopiero  23 lata a mogę powiedzieć, że "kiedyś" też taka byłam. No właściwie kiedy? Tęsknię też za zatapianiem się w smutku. To najbardziej pamiętam z czasów jak byłam w ich wieku, obezwładniający smutek, który był ambicją, wielką pasją do tego co miało być inaczej. 

June 15 2017

21:01
9817 2a40 390

last-picture-show:

“Oh, art is too hard”

- Andy Warhol

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagemmy gemmy

April 07 2017

jmg
15:05
Funny that after soup crushed We ended in 2015. What a border line year. I've got many new repost's of my painting after that. What a reminder. I told my therapist about my tattoos today, and it was the hardest thing by now, to dig out from the past. She asked and I couldn't answer. And I don't know why. So now I'm here again, having kind of panic attack, being sober to death and feeling defenetly too much wierd emotions. And 2015 appeared like a motherfucking ghost. 
I did all that to remember a symbol and forget the reality. And I've got too comfortable with that trick. Becouse I can't find myself in the reality now. 
Even in that happy one. 

June 01 2015

jmg
21:14
6025 2c6d 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaMrsDarkness MrsDarkness

May 15 2015

11:43
8261 342f 390
Reposted fromlafuene lafuene viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl