Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

jmg
21:14
6025 2c6d 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaMrsDarkness MrsDarkness

May 15 2015

11:43
8261 342f 390
Reposted fromlafuene lafuene viaiblameyou iblameyou

April 20 2015

jmg
18:10

March 13 2015

jmg
01:10

February 24 2015

jmg
14:25

February 06 2015

jmg
14:19
Play fullscreen
Reposted byesperahiperbadziev

February 03 2015

jmg
18:13

February 02 2015

jmg
19:41
9335 1161 390
Reposted byprzeblyskicytrusowablovoportecreationgosialap
jmg
00:04
- Lubi pan tęsknić, doktorze?
- Ba! - odparł. - Któż nie lubi?
Szli w ciszy. Po chwili rzekła:
- Niektórzy nawet wolą.
- Niektórzy? - zaśmiał się doktór. - Każdy człowiek woli tęsknotę od rzeczywistego życia.
Nic nie odrzekła, zamilkli.
— Marek Hłasko
Reposted fromaleksandramaria aleksandramaria viabrzask brzask

February 01 2015

jmg
15:50
4679 8bc1 390
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou
jmg
15:45
jmg
13:46
8345 6920 390
jmg
12:29
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać
— Stanisława Fleszarowa "Lato nagich dziewcząt"
Reposted frommielle mielle vianadelle nadelle
jmg
12:28
Present State of Pompeii.
Reposted fromArchimedes Archimedes viapaintings paintings
jmg
12:26
7872 ae7c 390
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viadirtyliar dirtyliar
jmg
12:26
7872 ae7c 390
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viadirtyliar dirtyliar
jmg
03:11
1483 7ab6 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viaOnly2you Only2you

January 31 2015

12:13
7578 8e3d 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaOnly2you Only2you
04:43
7533 b10e 390

lunasabatica:

Walter Crane: The Mower, 1891.

Reposted fromLittleJack LittleJack viapaintings paintings

January 30 2015

00:26
3232 68d0 390

rk45:

I’ve been really stressed, upset, and angry over the past two months or so. But expressing my creativity through my emotions calms me down and helps me clear my mind

Reposted fromOhsopeachyx Ohsopeachyx viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl